hayt.am hayt.am main page Home view and edit your personal data My announcements inser announcement in hayt.am Insert announcements hayt.am staff always will help you Help
hayt.am in Armenian language hayt.am in Russian language hayt.am in English language
Anglereni daser das@ntacner usucum usum / Անգլերենի դասեր դասընթացներ ուսուցում ուսում
Anglereni daser das@ntacner usucum usum / Անգլերենի դասեր դասընթացներ ուսուցում ուսում
Anglereni daser das@ntacner usucum usum / Անգլերենի դասեր դասընթացներ ուսուցում ուսում
 

Anglereni daser das@ntacner usucum usum / Անգլերենի դասեր դասընթացներ ուսուցում ուսում

Announcement Code: 51410417
Training Fee: 10000 AMD
Deadline: 2020-03-22
 

User information

User: Manager
Phone Number: Not Assigned
E-mail: 13.victoria.1982@gmail.com
Website: http://Not Assigned
 Ask a question
 Show all announcements of this user

Common Characteristics

Course Name: Anglereni daser das@ntacner usucum usum / Անգլերենի դասեր դասընթացներ ուսուցում ուսումCourse Duration: 1-3 Months
Week Schedule: Not SpecifiedDay Hours: Not Specified

Description

Սիրով հրավիրում ենք անգլերեն լեզվի անհատական և խմբակային դասընթացների: Դասընթացները անցկացվում է նորագույն արդյունավետ մեթոդով `լսումներով, տարբեր թեմաների շուրջ զրույցներով, ինչպես նաև կիրառվում է audio և video նյութեր , որի միջոցով զարգացնում ենք թե կարդալու , թե լսելու, թե խոսելու և թե գրելու հմտությունները:  Դասընթացի արժեքը – 10000 դրամ խմբակայինը , 21000 դրամ անհատկանը  Դասընթացը անցկացվում է տարբեր մակարդակներով.  -Begginer -Սկսնակ  -Elementary -Տարրական  -Pre- Intermediate-Միջինի ցցածր  -Intermediate- Միջին  -Upper – Intermediate -Միջինից բարձր  -Advanced- Բարձր  Ինչպես նաև առաջարկում ենք մասնագիտական անգլերեն լեզվի դասընթացներ.  Medical English- 30000 դրամ  Banking English 30000 դրամ  Law English – 30000 դրամ  Գրականությունը տրմադրում ենք մենք : (010)565304, 099640067, 095110202, 093005210
hayt.am
Hayt.am կայքի անձնակազմը պատասխանատվություն չի կրում այցելուների կողմից կայքում սխալ կամ կեղծ տեղեկություններ զետեղելու համար:
Բջջ: +37491 272070
էլ.փոստ: info@hayt.am
 
in facebook twitter youtube google check
Privacy Policy

With this we notify all site visitors and users the site using policy, which are the followings:

  1. «hayt.am», «hayt», «T.» names and logotype of «hayt.am» are the trademarks of «hayt.am» and are its property. Using them in any form and content will bring it to the violation of copyrights or adjacent rights.
  2. It is not permitted to use server, program, text or other mental property represented means and resources, without the knowledge and writen permission of the staff of the «hayt.am» system.
  3. All visitors and users must respect mental property right of each other and mustn't use the information placed in the announcements, without the permission and knowledge of users.
  4. It is not permitted to put announcements with the following characters: pornographic, illegal, inaccurate or false, racial, religious, national, sexual and other discriminative and intolerant, arms and ammunition, drugs, tobacco products information. Announcements where will be such kind of information, will be deleted and the registration of the person who filled that announcement, will be closed temporarily or permanently. Also not permitted to put abuse.
  5. The system users must answer all questions, fairly and blameless, given during the registration.
  6. Each user must keep the offered format for filling announcements, giving to questions right answers. Also it is demanded to fill announcements only by literary Armenian-in the Armenian part of the web site and only by correct English-in the Eglish part, not using slang, curse and foreign language words. Remember that according 'the language law of the RA' - the state language of the RA is Armenian.