hayt.am hayt.am main page Home view and edit your personal data My announcements inser announcement in hayt.am Insert announcements hayt.am staff always will help you Help
hayt.am in Armenian language hayt.am in Russian language hayt.am in English language
 
  Main Page → Job Opportunities → Manufacturing Field

Filter By

 
View as::    View as gallery Page count:: 1/2   previous next 
  Show per page Sort by:
 add announcement to favorites Add to favorites
Փականագործ / սլեսար
Job Fair
phone of user Not Assigned
message to user Contact
 Offline
 add announcement to favorites Add to favorites
Հավաքարար 1ժամով Աջափնյակում
Job Fair
phone of user Not Assigned
message to user Contact
 Offline
 add announcement to favorites Add to favorites
փեջնիկ, հացթուխ հացի արտադրամասում
Job Fair
phone of user Not Assigned
message to user Contact
 Offline
 add announcement to favorites Add to favorites
Բանվորուհի զուգագուլպաների արտադրամասում
Job Fair
phone of user Not Assigned
message to user Contact
 Offline
 add announcement to favorites Add to favorites
թխվածքաբլիթի /պեչենիի/ մասնագետ
Job Fair
phone of user Not Assigned
message to user Contact
 Offline
 add announcement to favorites Add to favorites
Մածունով գաթայի մասնագետ
Job Fair
phone of user Not Assigned
message to user Contact
 Offline
 add announcement to favorites Add to favorites
Բանվոր / ուհի խմորեղենի արտադրամասում
Job Fair
phone of user Not Assigned
message to user Contact
 Offline
 add announcement to favorites Add to favorites
Պահանջվում է էլեկտրիկ
Job Fair
phone of user Not Assigned
message to user Contact
 Offline
 add announcement to favorites Add to favorites
Բանվոր Հայանիստ գյուղում
Job Fair
phone of user Not Assigned
message to user Contact
 Offline
 add announcement to favorites Add to favorites
Մալյառ
Job Fair
phone of user Not Assigned
message to user Contact
 Offline
 add announcement to favorites Add to favorites
Պահանջվում է սղոցավար
Job Fair
phone of user Not Assigned
message to user Contact
 Offline
 add announcement to favorites Add to favorites
Բանվոր շինանյութի խանութում
Job Fair
phone of user Not Assigned
message to user Contact
 Offline
 add announcement to favorites Add to favorites
Բանվորուհի տրիկոտաժի արտադրամասում
Job Fair
phone of user Not Assigned
message to user Contact
 Offline
 add announcement to favorites Add to favorites
Շինարարությունում բանվոր
Job Fair
phone of user Not Assigned
message to user Contact
 Offline
 add announcement to favorites Add to favorites
բանվոր արտադրությունում /ամսական 10օր/
Job Fair
phone of user Not Assigned
message to user Contact
 Offline
View as::     Show per page
Page count:: 1/2  12 next 
hayt.am
Hayt.am կայքի անձնակազմը պատասխանատվություն չի կրում այցելուների կողմից կայքում սխալ կամ կեղծ տեղեկություններ զետեղելու համար:
Բջջ: +37491 272070
էլ.փոստ: info@hayt.am
 
in facebook twitter youtube google check
Privacy Policy

With this we notify all site visitors and users the site using policy, which are the followings:

  1. «hayt.am», «hayt», «T.» names and logotype of «hayt.am» are the trademarks of «hayt.am» and are its property. Using them in any form and content will bring it to the violation of copyrights or adjacent rights.
  2. It is not permitted to use server, program, text or other mental property represented means and resources, without the knowledge and writen permission of the staff of the «hayt.am» system.
  3. All visitors and users must respect mental property right of each other and mustn't use the information placed in the announcements, without the permission and knowledge of users.
  4. It is not permitted to put announcements with the following characters: pornographic, illegal, inaccurate or false, racial, religious, national, sexual and other discriminative and intolerant, arms and ammunition, drugs, tobacco products information. Announcements where will be such kind of information, will be deleted and the registration of the person who filled that announcement, will be closed temporarily or permanently. Also not permitted to put abuse.
  5. The system users must answer all questions, fairly and blameless, given during the registration.
  6. Each user must keep the offered format for filling announcements, giving to questions right answers. Also it is demanded to fill announcements only by literary Armenian-in the Armenian part of the web site and only by correct English-in the Eglish part, not using slang, curse and foreign language words. Remember that according 'the language law of the RA' - the state language of the RA is Armenian.
User Information.