hayt.am hayt.am main page Home view and edit your personal data My announcements inser announcement in hayt.am Insert announcements hayt.am staff always will help you Help
hayt.am in Armenian language hayt.am in Russian language hayt.am in English language
 
  Main Page → Business → Agriculture

Filter By

 Condition

 Announcement Type

 Price

 -
 
View as::    View as gallery Page count:: 1/1   previous next 
  Show per page Sort by:
 add announcement to favorites Add to favorites
Նախատեսված է գյուղատնտեսական և դեկորատիվ-ծաղկային մշակաբույսերի աճեցման համար: Մշակված է “Բելոռուսիայի Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի բնական ռեսուրսների օգտագործման և բնապահպանության պրոբլեմների ինստիտուտ” Պետական Գիտական Հիմնարկի կողմից: Ակտիվ միացություններ--բնական կենսաբանորեն ակտիվ միացությունների ...
Contractual
ՓԲԸ «ԱգրոտխնիկԱՄ»
phone of user Not Assigned
message to user Contact
 Offline
 add announcement to favorites Add to favorites
нитроаммофоска ( NPK 16:16:16) Ռուսակական արտադրության , "ՈՒնիտեխսերվիս" ՍՊԸ Արցախի 44 , 011 - 330111 , 077-111210
Contractual
ՈՒՆԻՏԵԽՍԵՐՎԻՍ ՍՊԸ
phone of user Not Assigned
message to user Contact
 Offline
View as::     Show per page
Page count:: 1/1  
hayt.am
Hayt.am կայքի անձնակազմը պատասխանատվություն չի կրում այցելուների կողմից կայքում սխալ կամ կեղծ տեղեկություններ զետեղելու համար:
Բջջ: +37491 272070
էլ.փոստ: info@hayt.am
 
in facebook twitter youtube google check
Privacy Policy

With this we notify all site visitors and users the site using policy, which are the followings:

  1. «hayt.am», «hayt», «T.» names and logotype of «hayt.am» are the trademarks of «hayt.am» and are its property. Using them in any form and content will bring it to the violation of copyrights or adjacent rights.
  2. It is not permitted to use server, program, text or other mental property represented means and resources, without the knowledge and writen permission of the staff of the «hayt.am» system.
  3. All visitors and users must respect mental property right of each other and mustn't use the information placed in the announcements, without the permission and knowledge of users.
  4. It is not permitted to put announcements with the following characters: pornographic, illegal, inaccurate or false, racial, religious, national, sexual and other discriminative and intolerant, arms and ammunition, drugs, tobacco products information. Announcements where will be such kind of information, will be deleted and the registration of the person who filled that announcement, will be closed temporarily or permanently. Also not permitted to put abuse.
  5. The system users must answer all questions, fairly and blameless, given during the registration.
  6. Each user must keep the offered format for filling announcements, giving to questions right answers. Also it is demanded to fill announcements only by literary Armenian-in the Armenian part of the web site and only by correct English-in the Eglish part, not using slang, curse and foreign language words. Remember that according 'the language law of the RA' - the state language of the RA is Armenian.
User Information.